kontynenty
kraje
archiwa
2PM 05/09

2PM
Tokyo - Japan
Kokuritsu Yoyogi Kyōgi-jō Daiichi Taiikukan
2PM 06/09

2PM
Tokyo - Japan
Kokuritsu Yoyogi Kyōgi-jō Daiichi Taiikukan
BoA 06/09

BoA
Tokyo - Japan
NHK Hall
2PM 07/09

2PM
Tokyo - Japan
Kokuritsu Yoyogi Kyōgi-jō Daiichi Taiikukan
BoA 07/09

BoA
Tokyo - Japan
NHK Hall
BoA 14/09

BoA
Nagoya - Japan
NTK Hall Forest Hall
BoA 20/09

BoA
Osaka - Japan
ORIX Theater
BoA 23/09

BoA
Fukuoka - Japan
Fukuoka International Congress Center,
reklamy